Proiecte desfasurate

 

 

În anul 2004 

Asociaţia “Humanitas Tineret”, a implementat proiectul „O şansă pentru fiecare” (incubator pentru afaceri), realizat cu sprijinul financiar al Autorităţii Naţionale pentru Tineret Bucureşti.

Obiectul şi localizarea acţiunii:

       Instruirea unui număr de 30 tineri în domeniul antreprenorial, pe parcursul a 2 luni cu un cost total de 65.000.000 lei. Finanţator a fost Autoritatea Naţională pentru Tineret Bucureşti, str. Vasile Conta,    nr. 16, Sector 2, telefon 0040 21 211 5062, fax 0040 21 211 1795,      www.e-tineret.ro.

În perioada 2005 – 2008  

Asociaţia „Humanitas Tineret” a organizat cursuri de formare profesionala în domeniul Asistenţei sociale pentru ocupaţiile: Lucrător social, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, Baby sitter – au participat 908 de cursanţi şi au finalizat programul de formare profesionala peste 80% dintre ei.

Începând cu 2009 până în prezent

Asociaţia „Humanitas Tineret”  desfăşoară cursuri autorizate pentru ocupaţiile:

Formator, cod COR 242401  – înscrişi 902 cursanţi;

Mentor, cod COR 235902  – înscrişi 481 cursanţi;

Metodist, cod COR 214114 – înscrişi 226 cursanţi;

Educaţia copiilor cu C E S – înscrişi 111 cadre didactice;

Manager proiect, cod COR 242101  – înscrişi 157 cursanţi;

Expert achiziţii publice, cod COR  214946 – înscrişi 52 cursanţi;

Cadru tehnic cu atribuţii în prevenirea şi stingerea incendiilor, cod COR 541902 – înscrişi 302 cursanţi;

Evaluator de competenţe profesionale, cod COR 242405  – înscrişi 157 cursanţi;

Evaluator de furnizori şi programe de formare, cod COR 242408 –  înscrişi 99 cursanţi;

Lucrator in cultura plantelor, cod NC  6111.1.1– înscrişi 656 cursanti;

Lucrator in cresterea animalelor, cod NC 6121.1.1- inscrisi 293 cursanti;

Lucrator in comert, cod NC 5220.1.1 – inscrisi 15 cursanti;

Lucrator social, cod NC 5139.2.2 – înscrişi 1.047 cursanti;

Pedagog social cod NC  3460.3.1 – înscrişi 27 cursanti;

Macelar cod NC 7411.1.2

Inspector protecţie civilă, cod COR 121303

Tehnician veterinar, cod COR/NC 3227.3.1

                   În perioada 19 – 21 septembrie 2012 Asociaţia „Humanitas Tineret” a implementat proiectul „Infrastructură de calitate în zona transfrontalieră  jud. Botoşani (RO) – Raionul Herţa (UA)” – Cursuri de formare specializate „Achiziţii publice şi implementarea tehnică a proiectelor” împreună cu Consiliul Judeţean Botoşani, care s-a desfăşurat la Herţa (UA).

Grupul de participanţi la programul de formare (26 persoane) a fost mixt, alcătuit din reprezentanţi ai judeţului Botoşani (RO) 10 persoane şi ai Raionului Herţa (UA) 16 persoane.

În perioada 06.12.2013 – 06.06.2014 Asociaţia „Humanitas Tineret” a implementat proiectul „Optimizarea pregătirii profesionale a fermierilor în domeniul agricol şi a factorilor interesaţi, calea spre progres şi rentabilitate” prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Axa 4 LEADER, Măsura 411.11 – „Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe”.

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de: 19.800 euro.

       În perioada 01.08.2014 – 15.10.2015 Asociaţia „Humanitas Tineret” a fost partenerul Asociaţiei Filantropice „Trup şi Suflet” Iaşi în cadrul  proiectului “SĂ CREĂM PENTRU TOŢI ACELEAŞI ŞANSE!”, POSDRU/145/6.3/G/131466, axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 6..3 “Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.

Proiectul a fost co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

       În cadrul acestui proiect am organizat cursuri gratuite în (Botoşani, Pomarla, Ibaneşti, Cristineşti, Vlasineşti, Săveni), pentru femei şi s-au acordat subventii în cuantum de             300 lei/lună pentru următoarele ocupaţii: Baby sitter, Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, Îngrijitoare bolnavi la domiciliu.

            În perioada 19.02.2015 – 21.02.2015  Asociaţia „Humanitas Tineret” a organizat cursul de instruire şi formare profesională cu titlul “Evaluarea riscurilor privind neîndeplinirea obiectivelor asumate prin contractele de finanţare în cadrul programului LEADER 2007-2013 pentru angajaţii GAL şi liderii locali”, program finantat prin PNDR,     axa IV LEADER, submasura 431.2  “Functionarea GAL, dobandirea de competente si animare a teritoriului”.

Locaţie: Pensiunea ADRISTEL (S.C. STELADRA TURISM S.R.L.) cu sediul în                str. Sondei, nr. 7, loc. Vatra Dornei, jud. Suceava.

                  În perioada 01.04.2015 – 31.07.2015 Asociaţia „Humanitas Tineret” a implementat proiectul Îmbunătăţirea cunoştinţelor în vederea rentabilizării exploatațiilor agricole” prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Axa 4 LEADER, Măsura 411.11 – „Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe”.

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de: 21.012,56 Euro.

 

In perioada 28.12.2018 – 27.11.2019 Asociatia “Humanitas Tineret” implemeneaza Proiectul cu titlul:” „AGRICULTURA MODERNA SI MANAGEMENTUL FERMEI, MARKETINGUL ACTIVITATILOR SI PROTECTIA MEDIULUI”.

Proiectul este finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020, Măsura 19 LEADER, contract de finanţare pentru proiecte de servicii   nr. C 1920011X116510704392/28.12.2018, Submăsura 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, Masura M1.C.1/1C „Creșterea nivelului de informare și a competențelor în domeniul managementului și organizării activităților agricole ale managerilor și lucrărilor din ferme, prin acțiuni de formare profesională” in teritoriul GAL „Codrii de Arama”, Jud. Botosani.

Valoarea totala eligibala a proiectului: 54.003,70 Euro.

O parte a virtuţii constă în învăţătură, alta în exerciţiu; trebuie de o parte să înveţi, pe de alta să întăreşti prin practică ce ai învăţat.