Proiecte desfasurate

În anul 2004 – Asociaţia “Humanitas Tineret”, a implementat proiectul „O şansă pentru fiecare” (incubator pentru afaceri), realizat cu sprijinul financiar al Autorităţii Naţionale pentru Tineret Bucureşti.

Obiectul şi localizarea acţiunii:

       Instruirea unui număr de 30 tineri în domeniul antreprenorial, pe parcursul a 2 luni cu un cost total de 65.000.000 lei

Finanţator a fost Autoritatea Naţională pentru Tineret Bucureşti, str. Vasile Conta, nr. 16, Sector 2, telefon 0040 21 211 5062, fax 0040 21 211 1795,      www.e-tineret.ro.

În perioada 2006 – 2008  Asociaţia „Humanitas Tineret” a organizat cursuri în domeniul Asistenţei sociale pentru ocupaţia Lucrător social, Asistent personal al persoanei cu handicap grav – la care au participat 908 de cursanţi şi au finalizat programul de formare peste 80% dintre ei.

Începând cu 2009 până în prezent Asociaţia „Humanitas Tineret”  desfăşoară cursuri autorizate pentru ocupaţiile:

 • Formator, cod COR 242401
 • Mentor, cod COR 235902
 • Metodist, cod COR 214114
 • Educaţia copiilor cu C E S, acreditat de MECTS si CNFP
 • Manager proiect, cod COR 242101
 • Expert achiziţii publice, cod COR 214946
 • Cadru tehnic cu atribuţii în prevenirea şi stingerea incendiilor, cod COR 541902
 • Evaluator de competenţe profesionale, cod COR 242405
 • Inspector de protecţie civilă, cod COR 121303
 • Evaluator de furnizori şi programe de formare, cod COR 242408
 • Tehnician veterinar, cod COR3.1
 • Pedagog social Cod NC 3460.3.1
 • Manager in servicii sociale, Cod COR 112039
 • Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, Cod COR 242231
 • Administrator de condominiii, Cod NC 5153.3.1
 • Lucrator in comert, Cod NC 5220.1.1
 • Macelar, Cod NC 7411.1.2
 • Lucrator in cultura plantelor, Cod NC 6111.1.1
 • Lucrator in cresterea animalelor, Cod NC 6121.1.1.

                   În perioada 19 – 21 septembrie 2012 Asociaţia „Humanitas Tineret” a implementat proiectul „Infrastructură de calitate în zona transfrontalieră  jud. Botoşani (RO) – Raionul Herţa (UA)” – Cursuri de formare specializate „Achiziţii publice şi implementarea tehnică a proiectelor” împreună cu Consiliul Judeţean Botoşani, care s-a desfăşurat la Herţa (UA).

Grupul de participanţi la programul de formare (26 persoane) a fost mixt, alcătuit din reprezentanţi ai judeţului Botoşani (RO) 10 persoane şi ai Raionului Herţa (UA) 16 persoane.

În perioada 06.12.2013 – 06.06.2014 Asociaţia „Humanitas Tineret” a implementat proiectul „Optimizarea pregătirii profesionale a fermierilor în domeniul agricol şi a factorilor interesaţi, calea spre progres şi rentabilitate” prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Axa 4 LEADER, Măsura 411.11 – „Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe”.

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de: 19.800 euro.

       În perioada 01.08.2014 – 15.10.2015 Asociaţia „Humanitas Tineret” a fost partenerul Asociaţiei Filantropice „Trup şi Suflet” Iaşi în cadrul  proiectului “SĂ CREĂM PENTRU TOŢI ACELEAŞI ŞANSE!”, POSDRU/145/6.3/G/131466, axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale ”Domeniul major de intervenție 6..3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.

Proiectul a fost co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

       În cadrul acestui proiect am organizat cursuri gratuite în judeţul Botoşani pentru femei cu subvenţii în cuantum de 300 lei/lună pentru următoarele ocupaţii: Baby sitter, Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, Îngrijitoare bolnavi la domiciliu.

            În perioada 19.02.2015 – 21.02.2015  Asociaţia „Humanitas Tineret” a organizat cursul de  instruire şi formare profesională cu titlul “Evaluarea riscurilor privind neîndeplinirea obiectivelor asumate prin contractele de finanţare în cadrul programului LEADER 2007-2013 pentru angajaţii GAL şi liderii locali”, program finantat prin PNDR, axa IV LEADER, submasura 431.2 „Functionarea GAL, dobandirea de competente si animare a teritoriului”.

Locaţie: Pensiunea ADRISTEL (S.C. STELADRA TURISM S.R.L.) cu sediul în              str. Sondei, nr. 7, loc. Vatra Dornei, jud. Suceava.

                  În perioada 01.04.2015 – 31.07.2015 Asociaţia „Humanitas Tineret” a implementat proiectul Îmbunătăţirea cunoştinţelor în vederea rentabilizării exploatațiilor agricole” prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Axa 4 LEADER, Măsura 411.11 – „Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe”.

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de: 21.012,56 Euro.

 

În perioada 28.12.2018 – 27.11.2019 Asociaţia „Humanitas Tineret” a implementat proiectul „Agricultura moderna si managementul fermei, marketingul activitatilor si protectia mediului” prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de: 54.003,70 Euro.

O parte a virtuţii constă în învăţătură, alta în exerciţiu; trebuie de o parte să înveţi, pe de alta să întăreşti prin practică ce ai învăţat.