Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin prezenta, declar, pe propria raspundere ca imi dau acordul cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor mele personale din formularul de inscriere la curs sau din copiile actelor depuse pentru inscriere, iar aceste date corespund realitatii.

Am fost informat ca aceste date vor fi utilizate si prelucrate doar in scopul sustinerii cursului si al eliberarii diplomei si, de asemenea, mi s-au adus la cunostinta drepturile pe care subiectii datelor cu caracter personal le detin, respectiv, dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justitie, reglementate de REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27.04.2016.

Am luat act despre faptul ca refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare si solicitate de catre Asociatia Humanitas Tineret determina imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice procesului de instruire profesionala si nu este imputabil organizatiei mai sus mentionate.

Nota:

Incepând cu 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Prevederile acestui regulament (cunoscut sub denumirea GDPR au înlocuit dispozițiile Legii 677/2001 și sunt aplicabile tuturor agentilor economici, organizațiilor, instituțiilor și autorităților care prelucrează date cu caracter personal.

Începând cu data de 25 mai 2018 toate organizațiile trebuie să aplice noile reguli si proceduri referitoare la protecția datelor personale.

Pentru nerespectarea prevederilor GDPR au fost introduse sancțiuni drastice:

– până la 10.000.000 euro sau 2 % din cifra globală de afaceri

– până la 20.000.000 euro sau 4% din cifra globală de afaceri

Adițional, Autoritatea de supraveghere poate dispune și alte măsuri complementare, cum ar fi interdicția de a mai prelucra date cu caracter personal sau obligația de a șterge aceste date.

Regulamentul european prevede că ocuparea funcției de RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL se va putea face prin numirea unei persoane care să aibă cunoștințe de specialitate în dreptul și practicile din domeniul protecției datelor.