Proiect „SA CREAM PENTRU TOTI ACELEASI SANSE!”, POSDRU/145/6.3/G/131466, în cadrul programului operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale„ Domeniul major de intervenţie 6.3. ”Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii„

Curs BOTOSANI

Curs VLASINESTI

Curs IBANESTI

Curs CRISTINESTI

Curs Ucraina

Proiect „Infrastructură de calitate în zona transfrontalieră Botoşani (RO)-Raionul Herţa (UA)” în cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Moldova 2007-2013

Curs Vatra Dornei

Curs: „Evaluarea riscurilor privind neîndeplinirea obiectivelor asumate prin contractele de finanţare în cadrul programului LEADER 2007-2013 pentru angajaţii GAL şi liderii locali”

Curs Dragalina

Proiect „Optimizarea pregătirii profesionale a fermierilor în domeniul agricol şi a factorilor interesaţi, calea spre progres şi rentabilitate”, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Axa 4 LEADER, Măsura 411.11 – „Formare profesională training, informare şi difuzare de cunoştinţe”

Curs Cristinesti

Proiect: „Îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice, economice, de mediu şi siguranţa muncii în domeniul agriculturii-managementul fermei”, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Axa 4 LEADER, Măsura 411.11 – „Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe”

Curs Pomarla

Proiect: „Îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice, economice, de mediu şi siguranţa muncii în domeniul agriculturii-managementul fermei”, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Axa 4 LEADER, Măsura 411.11 – „Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe”