Managementul general al fermei

Curs de:

Denumire curs:

Intensiv

Managementul general al fermei

Cui adresam acest curs?

Tuturor absolventilor invatamantului general obligatoriu.

Tematica cursului:

 • Aspecte privind notiuni de contabilitate primara la nivel de ferma;
 • Aspect privind servicii de marketing pe filiera produselor agroalimentare.

Grup tinta:

 • Fermieri care au in derulare proiecte pe Masurile 6.1 si 6.3

Cursul se desfasoara pe parcursul a 40 ore sambata/duminica.

Certificare:

 • La finalul cursului, participantii obtin Certificat de instruire.

Dosar pentru înscriere: 

 1. Copie diploma studii (8 – 10 clase)
 2. Copie C.I.
 3. Copie certificat nastere/casatorie (pentru cei care si-au schimbat numele)
  1.  

O parte a virtuţii constă în învăţătură, alta în exerciţiu; trebuie de o parte să înveţi, pe de alta să întăreşti prin practică ce ai învăţat.

In aceasta luna

pretul cursului este :
300
00
Lei

 • cursuri achitabile in rate
 • suport online cursuri
 • mapa si material didactic incluse

inscrie-te
pentru a beneficia de acest curs
PROMO
Reglementare privind TVA

Conform O.G. nr. 129/2000 republicată în 2005, art. 34 prevede că “societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale, unităţile cooperatiste, regiile autonome şi alte instituţii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaţilor, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau impozitul pe venit”. În baza Legii nr. 571/2003 – Codul Fiscal – art.21, alin.2, lit.h “sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat”. Plata cursurilor reprezintă operaţiune scutită de TVA, conform Legii nr. 571/2003, corelată cu HGR nr. 44/2004, art. 141, lit f, privind aplicarea Codul Fiscal pentru anul 2010.

Alte cursuri: