Lucrator social

Curs de:

Denumire curs:

Cod N.C

Calificare

Lucrator social

5139.2.2

Cui adresam acest curs?

Tuturor persoanelor care vor sa lucreze în Centre de zi pentru copil, Centre de zi pentru copilul cu handicap, Centre de recuperare/reabilitare pentru copii/adulti, Centre de consiliere pentru copii si parinti, Centre de consiliere pentru prevenirea marginalizarii sociale, Servicii de tip rezidenţial pentru copii, Servicii de tip rezidenţial pentru copilul/adultul cu handicap, Adaposturi pentru copiii/adultii strazii etc.

Absolvenţii dobândesc un certificat de calificare eliberat de
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE
şi de
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE
insotit de suplimentul descriptiv al celor 11 competenţe:

 • Comunicarea interpersonală
 • Organizarea lucrului în echpa pluridisciplinară
 • Planificarea activităţilor specifice
 • Consilierea juridică şi socială a familiei copilului
 • Derularea procesului educaţional al copilului
 • Elaborarea planului personalizat al copilului
 • Pledarea pentru respectarea intereselor copilului
 • Pregătirea copilului pentru intergrare / reintegrare în familie
 • Realizarea profilului psihosocial şi fizic al copilului
 • Repartizarea copilului nou venit la grupa de copii
 • Urmărirea integrării / reintegrării copilului în mediul familial


Cursul se desfasoara pe parcursul a 720 ore sâmbăta/duminica
(240 ore pregatire teoretica si 480 ore pregatire practica)

Evaluarea cursului:

 • Proba teoretica: test grila de evaluare a cunostintelor
 • Proba practica: bilete cu subiecte scrise

Studiile necesare înscrieii – studii medii (8 – 10 clase)

Dosar pentru înscriere: 

 1. Copie diploma studii – studii medii (8 – 10 clase)
 2. Copie C.I.
 3. Copie certificat nastere/casatorie (pentru cei care si-au schimbat numele)

O parte a virtuţii constă în învăţătură, alta în exerciţiu; trebuie de o parte să înveţi, pe de alta să întăreşti prin practică ce ai învăţat.

In aceasta luna

pretul cursului este :
1000
Lei

 • cursuri achitabile in rate
 • suport online cursuri
 • mapa si material didactic incluse

inscrie-te
pentru a beneficia de acest curs
PROMO

Curs autorizat de:


Reglementare privind TVA

Conform O.G. nr. 129/2000 republicată în 2005, art. 34 prevede că “societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale, unităţile cooperatiste, regiile autonome şi alte instituţii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaţilor, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau impozitul pe venit”. În baza Legii nr. 571/2003 – Codul Fiscal – art.21, alin.2, lit.h “sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat”. Plata cursurilor reprezintă operaţiune scutită de TVA, conform Legii nr. 571/2003, corelată cu HGR nr. 44/2004, art. 141, lit f, privind aplicarea Codul Fiscal pentru anul 2010.

Alte cursuri:
Send a Message