Lucrator in cultura plantelor

Curs de:

Denumire curs:

Cod N.C.

Calificare

Lucrator in cultura plantelor

6111.1.1
Cui adresam acest curs?

Toti absolventii invatamantului general obligatoriu (8-10 clase),
persoane care doresc sa se pregateasca în acest domeniu.

Absolvenţii dobândesc un certificat de calificare eliberat de
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE
şi de
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE
insotit de suplimentul descriptiv al celor 15 competenţe:

 • Identificarea condiţiilor specifice de amplasare a diferitelor culturi de câmp şi furajere
 • Aprovizionarea cu materii prime şi materiale
 • Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor
 • Înfiinţarea culturilor de câmp şi furaje
 • Executarea lucrărilor de întreţinere a plantelor de câmp şi furajere
 • Recoltarea, depozitarea, conservarea şi valorificarea culturilor de câmp şi furajelor
 • Pregătirea spaţiilor de cazare pe specii şi categorii de animale
 • Popularea adăposturilor
 • Îngrijirea animalelor de reproducţie
 • Îngrijirea animalelor gestante
 • Îngrijirea noilor născuţi la înţărcare
 • Îngrijirea animalelor de producţii
 • Munca în echipă
 • Comunicarea la locul de muncă
 • Aplicarea normelor P.S.I. şi P.M.

Cursul se desfasoara pe parcursul a 360 ore sambata/duminica
(120 ore pregatire teoretica si 240 ore pregatire practica)

Evaluarea cursului:

 • Proba teoretica: test grila de evaluare a cunostintelor
 • Proba practica: prezentarea dosarului de practica

Dosar pentru înscriere: 

 1. Copie diploma studii (8 – 10 clase)
 2. Copie C.I.
 3. Copie certificat nastere/casatorie (pentru cei care si-au schimbat numele)

O parte a virtuţii constă în învăţătură, alta în exerciţiu; trebuie de o parte să înveţi, pe de alta să întăreşti prin practică ce ai învăţat.

In aceasta luna

pretul cursului este :
500 Lei
 • cursuri achitabile in rate
 • suport online cursuri
 • mapa si material didactic incluse
PROMO
Curs autorizat de:
Reglementare privind TVA

Conform O.G. nr. 129/2000 republicată în 2005, art. 34 prevede că “societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale, unităţile cooperatiste, regiile autonome şi alte instituţii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaţilor, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau impozitul pe venit”. În baza Legii nr. 571/2003 – Codul Fiscal – art.21, alin.2, lit.h “sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat”. Plata cursurilor reprezintă operaţiune scutită de TVA, conform Legii nr. 571/2003, corelată cu HGR nr. 44/2004, art. 141, lit f, privind aplicarea Codul Fiscal pentru anul 2010.

Alte cursuri: