Lucrator in cresterea animalelor

Curs de:

Denumire curs:

Cod N.C.

Calificare

Lucrator in cresterea animalelor

6121.1.1.
Cui adresam acest curs?

Toti absolventii invatamantului general obligatoriu (8-10 clase), persoane care doresc sa se pregateasca în acest domeniu.

Absolvenţii dobândesc un certificat de calificare eliberat de
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE
şi de
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE
insotit de suplimentul descriptiv al celor 14 competenţe:

 • Identificarea conditiilor specifice de amplasare a diferitelor culturi de camp si furaje
 • Aprovizionarea cu materii prime si materiale
 • Infiintarea culturilor de camp si furaje
 • Executarea lucrarilor de intretinere a plantelor de camp si furajere
 • Recoltarea, depozitarea, conservarea si valorificarea culturilor de camp si a jurajelor
 • Pregatirea spatiilor de cazare pe specii si categorii de animale
 • Popularea adaposturilor
 • Ingrijirea animalelor de reproductie
 • Ingrijirea animalelor gestante
 • Ingrijirea noilor nascuti pana la intarcare
 • Ingrijirea animalelor de productie
 • Munca in echipa
 • Comunicarea la locul de munca
 • Aplicarea N.P.M, N.P.S.I. si de protectia mediului

Cursul se desfasoara pe parcursul a 360 ore sambata/duminica
(120 ore pregatire teoretica si 240 ore pregatire practica)

Evaluarea cursului:

 • Proba teoretica: test grila de evaluare a cunostintelor
 • Proba practica: prezentarea dosarului de practica

Dosar pentru înscriere: 

 1. Copie diploma studii – absolventi de liceu cu sau fara diploma de BAC.
 2. Copie C.I.
 3. Copie certificat nastere/casatorie (pentru cei care si-au schimbat numele)

O parte a virtuţii constă în învăţătură, alta în exerciţiu; trebuie de o parte să înveţi, pe de alta să întăreşti prin practică ce ai învăţat.

In aceasta luna

pretul cursului este :
500 Lei
 • cursuri achitabile in rate
 • suport online cursuri
 • mapa si material didactic incluse
PROMO
Curs autorizat de:
Reglementare privind TVA

Conform O.G. nr. 129/2000 republicată în 2005, art. 34 prevede că “societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale, unităţile cooperatiste, regiile autonome şi alte instituţii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaţilor, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau impozitul pe venit”. În baza Legii nr. 571/2003 – Codul Fiscal – art.21, alin.2, lit.h “sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat”. Plata cursurilor reprezintă operaţiune scutită de TVA, conform Legii nr. 571/2003, corelată cu HGR nr. 44/2004, art. 141, lit f, privind aplicarea Codul Fiscal pentru anul 2010.

Alte cursuri: