Lucrator in comert

Curs de:

Denumire curs:

N.C.

Calificare

Lucrator in comert

5220.1.1

Cui adresam acest curs?

Toti absolventii invatamantului general obligatoriu (8-10 clase),
persoane care doresc sa se pregateasca în acest domeniu.

Absolvenţii dobândesc un certificat de calificare eliberat de
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE
şi de
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE
insotit de suplimentul descriptiv al celor 16 competenţe:

 • Comunicare in limba oficiala
 • Comunicare in limbi straine
 • Competente de baza in matematica, stiinta, tehnologie
 • Competente informatice
 • Competenta de a invata
 • Competente sociale si civice
 • Competente antreprenoriale
 • Competente de exprimare culturala
 • Asigurarea calitatii
 • Aplicarea normelor de sanatate si securitate in munca
 • Aplicarea normelor de igiena, sanitar-veterinare si de protectie a mediului
 • Asigurarea cadrului general de desfasurare a activitatii punctului de vanzare
 • Prezentarea produselor si serviciilor aferente vanzarii
 • Realizarea vanzarii
 • Intocmirea situatiei vanzarilor si raportarea acesteia
 • Actualizarea stocurilor de produse


Cursul se desfasoara pe parcursul a 360 ore sambata/duminica
(120 ore pregatire teoretica si 240 ore pregatire practica)

Evaluarea cursului:

 • Proba teoretica: test grila de evaluare a cunostintelor
 • Proba practica: bilete cu subiecte scrise

Dosar pentru înscriere: 

 1. Copie diploma studii (8 – 10 clase)
 2. Copie C.I.
 3. Copie certificat nastere/casatorie (pentru cei care si-au schimbat numele)
  •  

O parte a virtuţii constă în învăţătură, alta în exerciţiu; trebuie de o parte să înveţi, pe de alta să întăreşti prin practică ce ai învăţat.

In aceasta luna

pretul cursului este :
500
Lei

 • cursuri achitabile in rate
 • suport online cursuri
 • mapa si material didactic incluse

inscrie-te
pentru a beneficia de acest curs
PROMO

Curs autorizat de:


Reglementare privind TVA

Conform O.G. nr. 129/2000 republicată în 2005, art. 34 prevede că “societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale, unităţile cooperatiste, regiile autonome şi alte instituţii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaţilor, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau impozitul pe venit”. În baza Legii nr. 571/2003 – Codul Fiscal – art.21, alin.2, lit.h “sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat”. Plata cursurilor reprezintă operaţiune scutită de TVA, conform Legii nr. 571/2003, corelată cu HGR nr. 44/2004, art. 141, lit f, privind aplicarea Codul Fiscal pentru anul 2010.

Alte cursuri:
Send a Message