Evaluator de furnizori si programe de formare

Curs de:

Denumire curs:

Cod COR:

Perfectionare

Evaluator de furnizori si programe de formare

242408
Cui adresam acest curs?

 Toti absolventii invatamantului superior, persoane care doresc sa se pregateasca în acest domeniu.
Cursurile sunt sustinute dupa cele mai moderne sisteme de educatie a adultilor.

Absolvenţii dobândesc un certificat de absolvire eliberat de
MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE, 
şi de
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
insotit de suplimentul descriptiv al celor 16  competenţe:

 • Comunicarea  în limba oficială
 • Comunicare  în limbi străine
 • Competențe de bază în matematică, știință și tehnologie
 • Competențe informatice
 • Competența de a învăța
 • Competențe sociale și civice
 • Competențe antreprenoriale
 • Competența de exprimare culturală
 • Aplicarea  normele de protecție a mediului
 • Aplicarea  prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 • Asigurarea calitatății activităților proprii
 • Verificarea instrumentelor de evaluare
 • Evaluarea îndeplinirii criteriilor de autorizare
 • Verificarea documentaţiei şi a condiţiilor de desfăşurare a programului de formare profesională (PFP)
 • Aplicarea cerinţelor de asigurare a calităţii în formarea profesională continuă (FPC)
 • Verificarea transpunerii standardului ocupaţional/ standardului de pregătire profesională în programa de pregătire

Cursul se desfasoara pe parcursul a  84 ore sambata/duminica
(42 ore pregatire teoretica si 42 ore pregatire practica)

Evaluarea cursului:

 • Proba teoretica: test grila de evaluare a cunostintelor
 • Proba practica: proiectarea si sustinerea unei secvente de formare pe o tema data

Dosar pentru înscriere: 

 1. Copie diploma de licenta (studiile superioare constituie o cerinta impusa de Standardul ocupational)
 2. Copie C.I.
 3. Copie certificat nastere/casatorie (pentru cei care si-au schimbat numele)

O parte a virtuţii constă în învăţătură, alta în exerciţiu; trebuie de o parte să înveţi, pe de alta să întăreşti prin practică ce ai învăţat.

In aceasta luna

pretul cursului este :
500 Lei
 • cursuri achitabile in rate
 • suport online cursuri
 • mapa si material didactic incluse
PROMO
Curs autorizat de:
Reglementare privind TVA

Conform O.G. nr. 129/2000 republicată în 2005, art. 34 prevede că “societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale, unităţile cooperatiste, regiile autonome şi alte instituţii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaţilor, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau impozitul pe venit”. În baza Legii nr. 571/2003 – Codul Fiscal – art.21, alin.2, lit.h “sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat”. Plata cursurilor reprezintă operaţiune scutită de TVA, conform Legii nr. 571/2003, corelată cu HGR nr. 44/2004, art. 141, lit f, privind aplicarea Codul Fiscal pentru anul 2010.

Alte cursuri: