Curs de:

Denumire curs:

Intensiv

Curs intensiv de utilizare S.I.C.A.P.

S.I.C.A.P. (Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare
al achizitiilor publice) care inlocuieste S.E.A.P.

Cursul intensiv de utilizare S.I.C.A.P. este adresat atat utilizatorilor S.I.C.A.P. cat si viitorilor utilizatori S.I.C.A.P. si are rolul de a usura modul de intelegere si de utilizare al sistemului in ceea ce priveste procedurile electronice de achizitii publice.
In cadrul acestui curs veti regăsi noutățile aduse în domeniul achizițiilor publice prin intermediul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice (clasice), a Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii si a Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor prin aplicarea acestora cat mai facila în mediul on-line din cadrul S.I.C.A.P.

  • Detalierea unor aspecte legate de documentatia de atribuire – fisa de date si documentele suport (documentul unic european, DUAE); obligatii privind incarcarea documentatiei de atribuire in S.I.C.A.P.
  • Procedurile desfasurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regula pentru toate tipurile de proceduri.
  • Procedura simplificata initiata prin publicarea în S.I.C.A.P., insotita de documentatia de atribuire aferenta: perioade si date limita pentru oferte.
  • Utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line si off-line; Catalogul electronic si noul S.I.C.A.P.; dosarul achizitiei – trasabilitatea actiunilor asigurata de S.I.C.A.P.; arhivarea electronică a dosarului achizitiei publice in cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.
  • Cursul de utilizare S.I.C.A.P. sustinut de traineri cu experienta, ofera oportunitati de dezvoltare pe piata achizitiilor publice prin participarea acestora la procedurile de achizitie publica si incheierea de noi contracte cu institutiile publice, inregistrate in Sistemul Electronic de Achizitii Publice.

 Cursul se desfasoara  pe parcursul a 24 ore sambata/duminica/

IMPORTANT!

Costurile acestor cursuri pot fi deduse din impozitul pe profit/venit, conform art. 34 din OG 129/2000, modificată prin Legea nr. 167/2013,     care prevede că ”societățile comerciale, companiile, societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaților, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.

Oferim o gamă largă de programe de formare profesională www.aht.ro

O parte a virtuţii constă în învăţătură, alta în exerciţiu; trebuie de o parte să înveţi, pe de alta să întăreşti prin practică ce ai învăţat.