Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

Curs de:

Denumire curs:

Perfectionare

Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

 

 

Potrivit Legii 307 din 12 iulie 2006, art.12, privind apararea impotriva incendiilor, autoritatile administratiei publice centrale si celelalte organe centrale de specialitate, consiliile judetene sau locale, institutiile publice si operatorii economici, au obligatia sa angajeze cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, atestati potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General. Personalul de specialitate din domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, poate fi incadrat in munca sau in serviciu, dupa caz, numai dupa obtinerea unui certificat de competente profesionale.

Cui adresam acest curs?

Toti absolventii de liceu (cu sau fara diploma de BAC).

Absolvenţii dobândesc un certificat de absolvire  eliberat de
MINISTERUL MUNCII, FAMILEI şi PROTECŢIEI SOCIALE şi PERSOANELOR VÂRSTNICE
şi de MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
insotit de suplimentul descriptiv al celor 7  competenţe:

 • Planificarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
 • Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
 • Monitorizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
 • Elaborarea documentelor specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor
 • Instruirea salariaţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor
 • Controlul modului de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor
 • Acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice

Cursul se desfasoara pe parcursul a 136 ore
(18 ore practică, 118 ore teorie).

 Evaluarea cursului:

 • Proba teoretica
 • Proba practica – prezentarea portofoliului unui plan de interventii

Dosar pentru înscriere: 

 1. Copie diploma studii – absolventi de liceu cu sau fara diploma de BAC.
 2. Copie C.I.
 3. Copie certificat nastere/casatorie (pentru cei care si-au schimbat numele)
 4. Adeverinta medicala

O parte a virtuţii constă în învăţătură, alta în exerciţiu; trebuie de o parte să înveţi, pe de alta să întăreşti prin practică ce ai învăţat.

Pret curs:

1500 Lei

 • Cursuri achitabile in rate
 • Suport online cursuri
 • Mapa si material didactic incluse
Curs autorizat de:

Conform O.G. nr. 129/2000 republicată în 2005, art. 34 prevede că “societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale, unităţile cooperatiste, regiile autonome şi alte instituţii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaţilor, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau impozitul pe venit”. În baza Legii nr. 571/2003 – Codul Fiscal – art.21, alin.2, lit.h “sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat”. Plata cursurilor reprezintă operaţiune scutită de TVA, conform Legii nr. 571/2003, corelată cu HGR nr. 44/2004, art. 141, lit f, privind aplicarea Codul Fiscal pentru anul 2010.

Alte cursuri: