Adminstrator de condominii

Curs de:

Denumire curs:

Calificare

Adminstrator de condominii

 

 

Cui adresam acest curs?

 Tuturor absolventilor cu studii medii.

Absolvenţii dobândesc un certificat de calificare eliberat de
MINISTERUL MUNCII, FAMILEI şi PROTECŢIEI SOCIALE şi PERSOANELOR VÂRSTNICE
şi de MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
insotit de suplimentul descriptiv al celor 9  competenţe:

 • Angajarea contractelor cu furnizorii/prestatorii si urmarirea realizarii lor.
 • Elaborarea documentelor si evidentelor
 • Gestionarea patrimoniului condominiului
 • Incasarea cotelor de contributie si efectuarea platilor
 • Coordonarea personalului
 • Monitorizarea starii partilor de constructii si instalatii ale condominiului
 • Reprezentarea interesului proprietarului in raport cu autoritatile publice
 • Asigurarea respectarii regulamentului condominiului
 • Planificarea activitatilor

 Cursul se desfasoara pe parcursul a  720 ore
(480 ore pregatire teoretica si 240 ore pregatire practica)

Cursul este obligatoriu pentru toti cei care administreaza imobile si ansambluri rezidentiale, cursul asigurand deprinderile necesare exercitarii acestei profesii. Administratorul imobile reprezintainteresele particulare si colective ale unui condominiu cu asumarea raspunderilor ce deriva din aceasta. Prin condominiu se intelege, de regula, o proprietate imobiliara in care unele parti pot avea altadestinatie decat aceea de locuinta, alte parti reprezinta apartamentele, iar restul constituie proprietateacomuna indiviza, aferenta In cota-parte fiecareia dintre proprietatile enumerate si de care nu poate fiseparata. (spre exemplu: blocuri de locuinte, cladiri de birouri, diverse unitati cu specific administrativ, sanitar, turism, invatamant, comercial, etc. ). Cursul isi propune sa asigure pregatirea profesionala necesara pentru a evita erorile frecvente ce pot aparea din cauza unei adminsitrari defectuoase dinpartea persoanelor neavizate si lipsite de pregatirea profesionala necesara in acest sens.
Tematica cursului:
Prezentarea Legii nr. 196/2018, privind, infiintarea, organizarea si functionarea, asociatiilor deproprietari si administrarea condominiilor.
Registre obligatorii (jurnal, inventar, evidenta fondului de reparatii,evidenta fondului de rulment,evidenta sumelor speciale, evidenta fondului de penalizari).
Arhivarea documentelor gestionate de administrator (dosare de evidenta cu membrii asociatiei,decorespondenta cu tertii, dosarele listelor de intretinere cu documentele justificative anexate – facturi,state de salarii, deconturi, dosarul consumurilor contorizate, apa rece, calda, gaze, contracte cu terii-apa, curent electric, telefonie etc., dosare cu acte justificative banca, dosare cu actele constitutivealeasociatiei de proprietari, dosare reparatii pe lucrari-terasa, subsol, scara, anexe, dosar cu proceseleverbale si hotarari generale ale Comitetului Executiv.
Aspecte generale privind legislatii muncii si a obligatiilor fiscale.

Dosar pentru înscriere: 

 1. Copie diploma studii – absolventi de liceu cu sau fara diploma de BAC.
 2. Copie C.I.
 3. Copie certificat nastere/casatorie (pentru cei care si-au schimbat numele)

O parte a virtuţii constă în învăţătură, alta în exerciţiu; trebuie de o parte să înveţi, pe de alta să întăreşti prin practică ce ai învăţat.

Pret curs:

1500 Lei

 • Cursuri achitabile in rate
 • Suport online cursuri
 • Mapa si material didactic incluse
Curs autorizat de:

Conform O.G. nr. 129/2000 republicată în 2005, art. 34 prevede că “societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale, unităţile cooperatiste, regiile autonome şi alte instituţii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaţilor, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau impozitul pe venit”. În baza Legii nr. 571/2003 – Codul Fiscal – art.21, alin.2, lit.h “sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat”. Plata cursurilor reprezintă operaţiune scutită de TVA, conform Legii nr. 571/2003, corelată cu HGR nr. 44/2004, art. 141, lit f, privind aplicarea Codul Fiscal pentru anul 2010.

Alte cursuri: