Despre noi

 

 

Scurt istoric

 

Asociatia “HUMANITAS TINERET” cu sediul in Botosani, este o organizatie neguvernamentala si nonprofit, democratic constituita si independenta, luand fiinta la data de 01.06.2004.

Asociatia “Humanitas Tineret”, continuatoarea traditiei educative a Scolii Postliceale “Humanitas” Botosani care a functionat in perioada 1998 – 2006 cu 5 profile (Invatatori educatoare, Asistenta Sociala, Agent vamal, Asistent de gestiune, Secretar stenodactilograf operator birotica), asigura in prezent pregatirea in diverse domenii,  a unui numar tot mai mare de persoane, in special a celor care profeseaza deja in domeniu, dar nu au studiile si calificarea necesara.

Pregatirea se face in serii de 1-2-6 luni, la ora actuala fiind in curs de pregatire grupe de Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, Formator, Manager proiect, Evaluator de furnizori si programe de formare, Cadru tehnic cu atributii PSI, Administrator imobile, Curs utilizre SICAP, Expert achizitii publice, Lucrator social, Pedagog social, Lucrator in cultura plantelor, Lucrator in cresterea animalelor, Macelar etc.

 

Obiectivele pe care ni le-am propus au fost:

 • Crearea unui cadru de colaborare intre factorii responsabili de procesul educational: elevi, parinti, profesori , invatatori, educatori, administratia publica locala, scoli , gradinite etc.
 • Educatie in spiritul economiei de piata si a integrarii europene;
 • Facilitarea participarii la viata asociativa;
 • Facilitarea accesului la tehnologia informatiei si instruirea tinerilor in utilizarea calculatorului;
 • Atragerea de fonduri pentru programele proprii;
 • Initierea , sustinerea si realizarea de actiuni de cooperare cu organizatii de tineret din tara si strainatate, cooperare europeana;
 • Organizarea de consfatuiri , simpozioane , mese rotunde, conferinte, spectacole concursuri;
 • Ocrotirea si promovarea intereselor si a drepturilor copiilor si tinerilor , inclusiv a celor din comunitatile defavorizate;
 • Sensibilizarea opiniei publice si a autoritatii administrative locale cu privire la problemele copiilor si tinerilor din comunitatile defavorizate;
 • Promovarea ideii de turism pentru tineret, de deschidere si dialog intre tineri , de a instaura si consolida relatii bazate pe toleranta, amicitie, intelegere si respect reciproc;
 • Realizarea de programe sociale, culturale , sportive, de timp liber, de educatie ecologica, civica, organizationale, pe probleme de sanatate, delicventa, droguri, abandon scolar si alte teme de interes pentru copii si tineret;
 • Desfasurarea unor campanii de informare si promovare prin intermediul mass media;
 • Crearea de parteneriate durabile;

Asociatia este autorizata legal de catre M.E.C si M.M.F.E.S. diplomele eliberate fiind valabile in tara si strainatate.

Pregatirea de specialitate este asigurata de specialisti precum: asistenti sociali, economisti, juristi, cadre didactice, ingineri.

O parte a virtuţii constă în învăţătură, alta în exerciţiu; trebuie de o parte să înveţi, pe de alta să întăreşti prin practică ce ai învăţat.