Facem inscrieri pentru urmatoarele cursuri de
initiere / calificare / perfectionare

Formator Curs perfectionare: - detalii curs -
Evaluator de furnizori şi programe de formare Curs perfectionare: - detalii curs -
Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal Curs perfectionare: - detalii curs -
Manager in servicii sociale Curs perfectionare: - detalii curs -
Consilier vocational Curs perfectionare: - detalii curs -
Lucrator social Curs calificare: - detalii curs -
Lucrator in cultura plantelor Curs calificare: - detalii curs -
Lucrator in cresterea animalelor Curs calificare: - detalii curs -
Lucrator in comert Curs calificare: - detalii curs -
Macelar Curs calificare: - detalii curs -
Adminstrator de condominii Curs calificare: - detalii curs -
Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal Curs intensiv: - detalii curs -
Managementul general al fermei Curs intensiv: - detalii curs -
Curs intensiv de utilizare S.I.C.A.P. Curs intensiv: - detalii curs -
img
Botosani, Romania

Invitatie participare


IMPORTANT!

Costurile acestor cursuri pot fi deduse din impozitul pe profit/venit, conform art. 34 din OG 129/2000, modificată prin Legea nr. 167/2013,     care prevede că ”societățile comerciale, companiile, societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaților, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.