Proiecte desfasurate


În anul 2004 – Asociaţia “Humanitas Tineret”, a implementat proiectul  „O   şansă   pentru   fiecare”   (incubator   pentru   afaceri),   realizat   cu   sprijinul financiar al Autorităţii Naţionale pentru Tineret Bucureşti.
Obiectul şi localizarea acţiunii:
Instruirea unui număr de 30 tineri în domeniul antreprenorial, pe parcursul  a 2 luni cu un cost total de 65.000.000 lei. Finanţator  a fost  Autoritatea  Naţională  pentru  Tineret  Bucureşti,  str.  Vasile Conta,    nr. 16, Sector 2, telefon 0040 21 211 5062, fax 0040 21 2111795, www.e-tineret.ro.


cursuriÎn perioada 2006 – 2008   Asociaţia „Humanitas Tineret” a organizat  cursuri   de   formare   profesionala   în   domeniul   Asistenţei   sociale   pentru ocupaţiile: Lucrător social, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, Baby sitter – au participat 908 de cursanţi şi au finalizat programul de formare profesionala peste 80% dintre ei.
Începând cu  2009 până  în prezent  Asociaţia  „Humanitas Tineret” desfăşoară cursuri autorizate pentru ocupaţiile:
• Formator, cod COR 242401  – înscrişi 693 cursanţi;
• Mentor, cod COR 235902  – înscrişi 481 cursanţi;
• Metodist, cod COR 214114 – înscrişi 226 cursanţi;
• Educaţia copiilor cu C E S – înscrişi 111 cadre didactice;
• Manager proiect, cod COR 242101  – înscrişi 157 cursanţi;
• Expert achiziţii publice, cod COR  214946 – înscrişi 52 cursanţi;
• Cadru tehnic cu atribuţii în prevenirea şi stingerea incendiilor, cod
COR 541902 – înscrişi 213 cursanţi;
• Evaluator de competenţe profesionale, cod COR 242405  – înscrişi 157
cursanţi;
• Evaluator de furnizori şi programe de formare, cod COR 242408  –
înscrişi 29 cursanţi;
• Lucrator in cultura plantelor, cod NC  6111.1.1- înscrişi 56 cursanti;
• Lucrator social, cod NC 5139.2.2 – înscrişi 45 cursanti;
• Pedagog social cod NC  3460.3.1 – înscrişi 15 cursanti;
• Inspector de protecţie civilă, cod COR 121303
• Tehnician veterinar, cod COR/NC 3227.3.1


În   perioada   19   –   21   septembrie   2012  Asociaţia   „Humanitas Tineret”   a   implementat   proiectul  „Infrastructură   de   calitate   în   zona  transfrontalieră   jud. Botoşani (RO) – Raionul Herţa (UA)”  – Cursuri de formare specializate „Achiziţii publice şi implementarea tehnică a proiectelor” împreună cu Consiliul Judeţean Botoşani, care s-a desfăşurat la Herţa (UA).
Grupul de participanţi la programul de formare (26 persoane) a fost mixt, alcătuit din reprezentanţi ai judeţului Botoşani (RO) 10 persoane şi ai Raionului Herţa (UA) 16 persoane.


În perioada 06.12.2013 – 06.06.2014 Asociaţia „Humanitas Tineret” a implementat proiectul „Optimizarea pregătirii profesionale a fermierilor în domeniul   agricol   şi   a   factorilor   interesaţi,   calea   spre   progres   şi rentabilitate” prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Axa 4 LEADER, Măsura 411.11 – „Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe”.
Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de: 19.800 euro.


În perioada 01.08.2014 – 15.10.2015 Asociaţia „Humanitas Tineret” a fost partenerul Asociaţiei Filantropice „Trup şi Suflet” Iaşi în cadrul  proiectului “SĂ CREĂM PENTRU TOŢI ACELEAŞI ŞANSE!”,  POSDRU/145/6.3/G/131466, axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de interven ieț 6..3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.
Proiectul a fost co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. În   cadrul   acestui   proiect   am   organizat   cursuri   gratuite   în   (Botoşani, Pomarla, Ibaneşti, Cristineşti, Vlasineşti, Săveni), pentru femei şi s-au acordat
subventii în cuantum de 300 lei/lună pentru următoarele ocupaţii: Baby sitter, Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, Îngrijitoare bolnavi la domiciliu.


În   perioada   19.02.2015   –   21.02.2015    Asociaţia   „Humanitas Tineret”   a   organizat   cursul   de  instruire   şi   formare   profesională   cu   titlul “Evaluarea   riscurilor   privind   neîndeplinirea   obiectivelor   asumate   prin contractele de finanţare în cadrul programului LEADER 2007-2013 pentru
angajaţii GAL şi liderii locali”, program finantat prin PNDR,     axa IV LEADER, submasura 431.2  „Functionarea GAL, dobandirea de competente si animare a teritoriului”.
Locaţie:   Pensiunea   ADRISTEL   (S.C.   STELADRA  TURISM   S.R.L.)   cu sediul în                str. Sondei, nr. 7, loc. Vatra Dornei, jud. Suceava.


În perioada 01.04.2015 – 31.07.2015 Asociaţia „Humanitas Tineret” a implementat proiectul  „Îmbunătăţirea cunoştinţelor în vederea rentabilizării exploatatiilor agricole  prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Axa 4 LEADER, Măsura 411.11 – „Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe”.
Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de: 21.012,56 Euro.