Specialist in managementul deseurilor

Cui adresam acest curs?

Toti absolventii invatamantului superior, persoane care doresc sa se pregateasca în acest domeniu.
Cursurile sunt sustinute dupa cele mai moderne sisteme de educatie a adultilor.

Pentru Primarii:

Acest curs vine in intampinarea nevoii autoritatilor adminstratiei publice locale de a respecta atat legislatia in vigoare (Legea 211/2011, privind regimul deseurilor-republicata si Legea 101/2006 privind salubrizarea localitatilor-republicata), cat si de adaptare la noul sistem de gestionare integrata a deseurilor municipale din judetul Botosani.

Pentru societati comerciale:

Detinatorii /producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri au obligatia, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011 privind regimul deseurilor, art. 22, alin. 3, sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane.

Persoanele desemnate, trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. Nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. 3, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 la 30.000 lei.

Pentru Spitale:

Cursul vine in intampinarea nevoii dumneavostra de a respecta cadrul legal in vigoare (Legea 211/2011, privind regimul deseurilor-republicata si Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale, cat si de a asigura relationarea cu institutiile de mediu judetene, conform noilor cerinte de raportare on-line si de gestionare a documentelor.

Absolvenţii dobândesc un certificat de absolvire  eliberat de
MINISTERUL MUNCII, FAMILEI şi PROTECŢIEI SOCIALE şi PERSOANELOR VÂRSTNICE
şi de MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
insotit de suplimentul descriptiv al celor 7  competenţe:

 • Lucrul in echipa
 • Asigurarea calitatii activitatii de management al deseurilor
 • Planificarea activitatii de management al deseurilor
 • Instruirea personalului implicat in managementul deseurilor
 • Organizarea activitatilor specifice managementului deseurilor
 • Evaluarea activitatii de management al deseurilor
 • Raportarea rezultatelor privind managenetul deseurilor

Cursul se desfasoara pe parcursul a  50 ore (sambata/duminica)

 Evaluarea cursului:

 • Proba teoretica: test grila de evaluare a cunostintelor
 • Proba practica: proiectarea si sustinerea unei secvente de formare pe o tema data

Dosar pentru înscriere:

 1. Diploma de studii (copie);
 2. BI /CI (copie);
 3. Certificat de naştere (copie);

Pret: 500 RON – în rate

Inscrie-te acum la cursurile noastre