Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (perfectionare)

Cui adresam acest curs?

Toti absolventii invatamantului superior, persoane care doresc sa se pregateasca în acest domeniu.
Cursurile sunt sustinute dupa cele mai moderne sisteme de educatie a adultilor.

Absolvenţii dobândesc un certificat de absolvire eliberat de
MINISTERUL MUNCII, FAMILEI şi PROTECŢIEI SOCIALE şi PERSOANELOR VÂRSTNICE
şi de MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
insotit de suplimentul descriptiv al celor 10 competenţe:

 • Informarea organizatiei si persoanelor vizate cu privire la drepturile si obligatiile lor in baza legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.
 • Monitorizarea modalitatii in care organizatia respecta legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si standardele specifice la care organizatia a aderat.
 • Emiterea de recomandari si oferirea asistentei de specialitate organizatiei cu privire la interpretarea si aplicarea prevederilor legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.
 • Gestionarea relatiei cu autoritatea de supraveghere in domeniul protectiei datelor cu caracter personal
 • Respectarea principiului obiectivitatii in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
 • Asigurarea si gestionarea registrului de evidenta al prelucrarii datelor cu caracter personal.
 • Gestionarea si coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizarii sarcinilor si activitatilor specifice domeniului protectiei datelor cu caracter personal.
 • Dezvoltarea profesionala continua in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
 • Monitorizarea aplicarii instrumentelor si metodelor de imbunatatire a eficacitatii sistemului de management al securitatii informatiei.
 • Analizarea si evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Cursul este autorizat și de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educatiei Naționale, conform Autorizatiei seria BT, nr. 000424/30.07.2018, cu numar de ordine in Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor 07/325/30.07.2018.

Obiectiv curs:

 • Instruirea persoanelor în vederea însușirii prevederilor GDPR
 • Instruirea persoanelor interesate in vederea desemnarii in functia de Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, prin dobândirea unei calificări în acest domeniu – Cod C.O.R. 242231

Cursul se desfasoara pe parcursul a 180 ore vineri/sambata/duminica,
(120 ore practică, 60 ore teorie)

Dosar pentru înscriere:

 • Diploma de licență – studiile superioare constituie o cerință impusă de standardul ocupațional;
 • BI /CI (copie);
 • Certificat de naştere (copie);

Certificare:

 La finalul cursului, participantii obtin Certificat de absolvire A.N.C. cu Suplimentul descriptiv al certificatului, iar organizatiile din care acestia fac parte pot demonstra conformitatea cu art. 37, alin. 5 din Regulamentul UE 2016/679, cu privire la obligatia formarii de baza a angajatilor care utilizeaza datele personale.

Avantajele cursului:

 Beneficiați de o programă de studiu detaliată și structurată tematic din punct de vedere teoretic.
 Pregătirea practică se concentrează pe aplicarea cunoștințelor asimilate prin rezolvarea de spețe diverse și probleme practice în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Cursul este presărat cu exemple practice pentru a vă ajuta să înțelegeți ce aveți de făcut în diverse situații.
 În urma absolvirii cursului veți putea presta o meserie de viitor pentru care, în prezent, nu există concurență, respectiv, veți putea activa ca DPO în cadrul oricărei companii sau veți putea furniza servicii externalizate DPO către societăți comerciale și către instituții publice, putând dezvolta un business extrem de profitabil și cu șanse reale de dezvoltare sustenabilă.

Pret: 1000 RON – în rate

Incepând cu 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
Prevederile acestui regulament (cunoscut sub denumirea GDPR au înlocuit dispozițiile Legii 677/2001 și sunt aplicabile tuturor agentilor economici, organizațiilor, instituțiilor și autorităților care prelucrează date cu caracter personal.
Începând cu data de 25 mai 2018 toate organizațiile trebuie să aplice noile reguli si proceduri referitoare la protecția datelor personale.
Pentru nerespectarea prevederilor GDPR au fost introduse sancțiuni drastice:
– până la 10.000.000 euro sau 2 % din cifra globală de afaceri
– până la 20.000.000 euro sau 4% din cifra globală de afaceri
Adițional, Autoritatea de supraveghere poate dispune și alte măsuri complementare, cum ar fi interdicția de a mai prelucra date cu caracter personal sau obligația de a șterge aceste date.
Regulamentul european prevede că ocuparea funcției de RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL se va putea face prin numirea unei persoane care să aibă cunoștințe de specialitate în dreptul și practicile din domeniul protecției datelor.

Inscrie-te acum la cursurile noastre