Pedagog social

Cui adresam acest curs?

Tuturor persoanelor care vor să lucreze în Centrele de plasament (şcolari şi preşcolari), Internate şcolare, Şcoli de reeducare, Centre de primire pentru minori, Şcoli ajutătoare cu Internat etc.

Absolvenţii dobândesc un certificat de calificare  eliberat de
MINISTERUL MUNCII, FAMILEI şi PROTECŢIEI SOCIALE şi PERSOANELOR VÂRSTNICE şi de
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
insotit de suplimentul descriptiv al celor 11  competenţe:

 • Comunicarea interpersonală
 • Organizarea lucrului în echpa pluridisciplinară
 • Planificarea activităţilor specifice
 • Consilierea juridică şi socială a familiei copilului
 • Derularea procesului educaţional al copilului
 • Elaborarea planului personalizat al copilului
 • Pledarea pentru respectarea intereselor copilului
 • Pregătirea copilului pentru intergrare / reintegrare în familie
 • Realizarea profilului psihosocial şi fizic al copilului
 • Repartizarea copilului nou venit la grupa de copii
 • Urmărirea integrării / reintegrării copilului în mediul familial

Studiile necesare înscrieii – liceul (cu sau fără diplomă de bacalaureat).

Cursul se desfasoara pe parcursul a  1.080 ore sâmbăta/duminica
(360 ore pregatire teoretica si 720 ore pregatire practica)

Evaluarea cursului:

 • Proba teoretica: test grila de evaluare a cunostintelor
 • Proba practica: prezentarea dosarului de practica

Dosar pentru înscriere: 

 1. Copie diploma de studii (absolventi de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat)
 2. C.I. (copie);
 3. Certificat de naştere (copie);

Pret: 1.400  RON –  în rate

Inscrie-te acum la cursurile noastre