Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

Potrivit Legii 307 din 12 iulie 2006, art.12, privind apararea impotriva incendiilor, autoritatile administratiei publice centrale si celelalte organe centrale de specialitate, consiliile judetene sau locale, institutiile publice si operatorii economici, au obligatia sa angajeze cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, atestati potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General. Personalul de specialitate din domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, poate fi incadrat in munca sau in serviciu, dupa caz, numai dupa obtinerea unui certificat de competente profesionale.

Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor

Cui adresam acest curs?

Toti absolventii de liceu (cu sau fara diploma de BAC).

Absolvenţii dobândesc un certificat de absolvire  eliberat de
MINISTERUL MUNCII, FAMILEI şi PROTECŢIEI SOCIALE şi PERSOANELOR VÂRSTNICE
şi de MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
insotit de suplimentul descriptiv al celor 7  competenţe:

 • Planificarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
 • Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
 • Monitorizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
 • Elaborarea documentelor specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor
 • Instruirea salariaţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor
 • Controlul modului de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor
 • Acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice

Cursul se desfasoara pe parcursul a 136 ore
(18 ore practică, 118 ore teorie).

Acte necesare inscrierii:

 1. Adeverinţă medicală cu specificaţia „apt pentru a desfăşura activităţi specifice ocupaţiei Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor”
 2. Diploma de studii (absolventi de liceu cu sau fără diplomă de BAC – copie);
 3. BI /CI (copie);
 4. Certificat de naştere (copie);

             Conform O.G. nr. 129/2000 republicată în 2005, art. 34 prevede că „societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale, unităţile cooperatiste, regiile autonome şi alte instituţii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaţilor, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau impozitul pe venit”. În baza Legii nr. 571/2003 – Codul Fiscal – art.21, alin.2, lit.h „sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat”. Plata cursurilor reprezintă operaţiune scutită de TVA, conform Legii nr. 571/2003, corelată cu HGR nr. 44/2004, art. 141, lit f, privind aplicarea Codul Fiscal pentru anul 2010.

 Pret: 850 Ron – in rate.

Inscrie-te acum la cursurile noastre