Arhivar

Cui adresam acest curs?

Toti absolventii de liceu

Absolvenţii dobândesc un certificat de absolvire  eliberat de
MINISTERUL MUNCII, FAMILEI şi PROTECŢIEI SOCIALE şi PERSOANELOR VÂRSTNICE
şi de MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
insotit de suplimentul descriptiv al celor 7  competenţe:

 • Aplicarea normelor de sanatate si securitate in munca si de prvenire a incendiilor
 • Aplicarea normelor de protectie a mediului
 • Redactarea nomenclatorului arhivistic
 • Gestionarea fondului documentar
 • Prelucrarea documentelor
 • Utilizarea informatiilor din documente
 • Conservarea arhivei in depozit

Cursul se desfasoara pe parcursul a 120 ore
(80 ore practică, 40  ore teorie).

Acte necesare inscrierii:

  • Diploma de studii (copie);
  • BI /CI (copie);
  • Certificat de naştere (copie);

Conform O.G. nr. 129/2000 republicată în 2005, art. 34 prevede că „societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale, unităţile cooperatiste, regiile autonome şi alte instituţii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaţilor, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau impozitul pe venit”. În baza Legii nr. 571/2003 – Codul Fiscal – art.21, alin.2, lit.h „sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat”.             Plata cursurilor reprezintă operaţiune scutită de TVA, conform Legii nr. 571/2003, corelată cu HGR nr. 44/2004, art. 141, lit f, privind aplicarea Codul Fiscal pentru anul 2010.

Pret: 700 RON – în rate

Inscrie-te acum la cursurile noastre